Hissige nedkjøringer, vått, tørt, flyt  – oppsummeringsfilmen fra TrysilTerreng15 er her.

Følgende ruter er vi innom i filmen over:
Fageråsstien, Storstenvegen, Flyt & Elvestien, Kubekksætra og til slutt Bekkedalen – Baardsethstien.

Rapport fra dag 1 finner du her.

Rapport fra dag 2 finner du her.

Leave a Reply