Skip to main content

På vei hjem fra isklatring på Hvalsberget i forrige uke kunne vi ikke unnlate å legge merke til noen fine frosne linjer langs hovedinnfartsåren til Oslo. Hans og Alexander tok turen.

Leave a Reply