Skip to main content

NVE har laget flere korte klipp for å beskrive og lære bort relevante problemstillinger i forbindelse med skredsikkerhet og ferdsel i vinterfjellet. Temaer denne gangen er hvordan måle bratthet i terrenget, hvorfor man bør gå med avstand og hvor mye av terrenget man må ta med i vurderingen.

MÅLING AV BRATTHET I TERRENGET

NVEs snøskredvarsler Birgit K. Rustad gir deg tips og råd til hvordan du måler bratthet i terrenget

HVORFOR HOLDE AVSTAND

NVE sin skredvarsler Emma Barfod forteller om hvorfor man burde gå med en avlastningsavstand. Og holde avstand fører til mindre belastning på snødekket og det øker sannsynligheten for at en ikke blir tatt av et skred slik at personen kan starte søk.

HVOR MYE AV TERRENGET SKAL MAN TA MED I VURDERINGEN?

NVE sin skredvarsler Markus Landrø forteller deg hvor mye av terrenget du må ta med i skredvurderingen. Ved høyere faregrad kan skred løsne naturlig, noe som er viktig å ta med i vurderingen.