Skip to main content

Nordmarka har et hav av spennende stier og den klassiske turen fra Sognsvann til Ullevålseter kan selvfølgelig også løpes på sti.

Vi startet som vanlig ved parkeringen på Sognsvann deretter fulgte vi normalveien, langs østsiden av vannet, forbi demningen ved Svartkulp og til veikrysset ved nordenden av Sognsvann.

Rett på sti – Stien starter i nordenden av Sognsvann.

Ved veikrysset tok vi av fra normalveien og fulgte blåmarkert sti nordvestover, inn i skogen, og etter hvert med retning Lille Åklungen, nordover. Etter ca 2,7 km kom vi til Lille Åklungen. Blåstien går langs østsiden av vannet og opp en liten bekkedal i enden før man kommer opp til Store Åklungen. Herfra følger man skilting vestover til Lyn-hytta.

Opp og ned – På vei mot Lille Åklungen.

Fire vann – Ingrid suser forbi ett av de fire, her Lille Åklungen.

Nesten i mål – Fin åpen skog etter den siste stigningen mot Ullevålseter.

Fra Lyn-hytta kommer den siste stigningen opp til Ullevålseter. Pass på at du holder deg på stien det siste partiet også, her er det lett å følge skitraseen på slutten.

Returen kan gå samme vei, eventuelt som vi valgte, følge normalveien hjem.

God tur!

Total distance: 10.81 km
Max elevation: 348 m
Total climbing: 299 m
Download file: Afternoon_Run.gpx gpx-filen.

Leave a Reply